Detall

OFERINT LA MILLOR ASITENCIA LEGAL

Sílvia Colom, llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona el 1996.

Col.legiada ICAB: 25281

Ofereixo professionalitat més una dilatada experiència en múltiples àrees del dret i especialització en dret civil i de família.

Herències i tramitació, reclamació de llegítimes, reclamacions de quantitats, dissolució de condomini i patrimoni comú, desnonaments, incapacitacions judicials, separacions i divorcis de mutu acord o contenciosos, guardes i custòdies, custòdies compartides, privacions de pàtria potestat o atribució en exclusiva a un dels progenitors, reclamació de pensions d'aliments i execucions en general de sentències per incompliment, prestacions compensatòries, modificacions de mesures adoptades, controvèrsies per elecció i canvi de col·legi, de domicili o ciutat, filiació i reclamacions de paternitat, procediments d'adopció. Nul·litats eclesiàstiques.

Aquesta és una relació del procediments més comuns, si la seva qüestió no surt pot preguntar sense compromís per correu electrònic o telèfon.

Despatx a Sant Cugat del Vallès i disponibilitat a Barcelona.

Sílvia Colom