ADVOCADA

Especialitzada en dret civil

COL·LABORADORA AMB L'ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES MONOPARENTALS DE BARCELONA, AMB MÉS DE 25 ANYS D'EXPERIÈNCIA.

Especialitats:


Possibilitat per a realitzar visites i reunions tant per videoconferència com presencials