Successions

Tramitació i Acceptació d'Herències Testades i Intestades

Declaració d'Hereus.

Reclamació de Llegítimes: Si considereu que teniu dret a una part de l'herència que no us ha estat concedida, us ajudarem a presentar una reclamació legítima.