Famílies monoparentals

Reclamació tant davant de l'Institut Nacional de la Seguretat Social com del Jutjat Social que correspongui, de la baixa materna que li correspondria a l'altre progenitor. De tal forma que una família monoparental pugui acumular un total de 32 setmanes de baixa materna/paterna.