Avís Legal

Enter subtitle here

Titular web:

El lloc web situat en l'adreça https://www.silviacolom.com (d'ara endavant, el "Lloc web"), pertany i està administrat per Sílvia Colom Junyent.   Advocada i Col·legida en l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, nº 25.281, NIF 46.656.723 Z. (D'ara endavant el Titular), amb domicili social en avinguda Cerdanyola nº 75, 1-1, 08071 Sant Cugat del Valls (Barcelona).

Tlf. contacte: 93 675 07 61
Adreça de correu electrònic: silvia.colom@gmail.com


La present Política de Privadesa regula el tractament de dades personals dels usuaris per part del Titular, en el Lloc web, en el marc dels serveis prestats en el Lloc web (d'ara endavant, els "Serveis").
   L'accés i ús del Lloc web, així com el fet de posar-se en contacte amb la titular, (mitjançant correu electrònic, telèfon etc.) suposen que l'usuari ha llegit i accepta íntegrament la present Política de Privadesa. La data a l'inici de la present Política de Privadesa indica la data de l'última revisió de la Política de Privadesa, que serà aplicable des de la data de la seva publicació. Pel que es recomana per tant revisar la Política de Privadesa regularment.
Aquest lloc web té caràcter merament informatiu. La informació que conté aquest lloc web o d'altres espais accessibles a través del mateix, no constitueix en cap cas, un mitjà d'assessorament, i poden no reflectir l'estat legislatiu o jurisprudència més recent sobra les qüestions analitzades. La informació que conté. La titular no serà en cap cas, responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, o ús que de la mateixa puguin fer els usuaris.
L'usuari no ha d'actuar sobre la base de la informació continguda a la web, sense previ assessorament legal.
A qualsevol moment, els materials continguts a la web poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.
L'accés a dites contingudes no pretén constituir ni implica relació alguna entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional, entre el titular i l'usuari d'aquest lloc web.
L'usuari no ha de remetre en cap concepte, a la titular cap tipus d'informació confidencial, sense haver-ho consultat abans amb la titular, i haver rebut autorització expressa i per escrit.
La titular no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda a les webs de tercers a les quals es pugui accedir pels "links" o enllaços des de la web.
La presència de links o enllaços només té la finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.


1. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS, FINALITAT DEL TRACTAMENT I CATEGORIES DE DADES PERSONALS
La informació que rep dels usuaris d'aquest lloc web, a través de consultes on-line, és tractada amb la màxima confidencialitat. La informació s'usa només per posar-se en contacte amb l'usuari o resoldre el dubte plantejat, la qual cosa pot incloure l'enviament d'un correu electrònic o una trucada.
Pel que la informació rebuda per la titular només serà utilitzada amb la finalitat de contestar les consultes, suggeriments o queixes enviades pels usuaris del Lloc web. I no és utilitzada per a cap altra fi.
Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recaptats i, posteriorment, pels períodes establerts per la normativa aplicable per al compliment d'obligacions legals.


2. UTILITZACIÓ DE COOKIES

El Lloc web utilitza cookies per facilitar i personalitzar la navegació de l'usuari pel Lloc web.
Una cookie és un petit fragment de text que els llocs web que visites envien al navegador i que permet que el lloc web recordi informació sobre la teva visita.

Quin tipus de cookies utilitzem?
No utilitzem cookies pròpies amb finalitats publicitàries ni per associar les dades de navegació amb persones físiques que no s'hagin identificat prèviament.

Les cookies utilitzades són:
cookies de tercers, de Google Analytics
Les cookies de Google Analytics tenen un objectiu estadístic per mesurar el tràfic web per ajudar-nos a saber què pàgines són les més visitades i permetre'ns identificar què parts del lloc hem de millorar. Es pot trobar informació d'aquestes cookies en:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Com deshabilitar les cookies en el navegador

Els navegadors ens permeten configurar l'acceptació o no de cookies. Aquests ajustos depenen de cada navegador però es troben normalment en les "opcions" o "Preferències" del menú principal del navegador. 


3. COMUNICACIONS DE DADES PERSONALS

La titular no comunicarà cap dada a tercers.
Qualsevol usuari que publiqui en qualsevol part del Lloc web informació personal de tercers haurà d'haver obtingut prèviament amb el consentiment d'aquests tercers.
En ocasions, la titular haurà de compartir determinada informació per al compliment d'obligacions legals, en tot cas, de conformitat amb els requisits i garanties establertes per la normativa de protecció de dades.


4. EXERCICI DE DRETS.

La titular garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat al tractament, que la normativa aplicable estableix a favor dels usuaris els usuaris.
Qualsevol interessat que vulgui exercitar algun dels drets anteriors podrà fer-ho posant-se en contacte amb la titular, per correu electróncio: silvia.colo@gmail. com, o dirigint-se a avinguda Cerdanyola nº 75, 1-1, Sant Cugat del Valls (Barcelona)


5. GENERALITATS I DADES DE CONTACTE.

El tractament de dades personals per la titular, es regeix pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa aplicable a cada moment.
La titular conservarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i aplicarà totes les mesures pertinents per evitar la seva modificació, pèrdua, tractament o a accés no autoritzats. En compliment de la normativa aplicable.


6.- LIMITACION DE RESPONSABILITAT: 

La titular no assumeix responsabilitat alguna dels errors o omissions que poguessin estar presents en els continguts d'aquesta web, o altres continguts als quals es pogués accedir a través d'aquesta pàgina web. Pel que l'usuari de la web ho fa pel seu propi compte i risc.
La titular tampoc pot ser considera responsable per qualsevol dany derivats de l'ús de la web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.
La titular no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquesta web.
La titular no respondrà per les interrupcions que puguin produir-se en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris usar els serveis oferts


LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre la Titular amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes. I qualsevol controvèrsia se sotmetrà als tribunals de Barcelona.